Home
  
Gjøkesyrefamilen
   Gjøkesyre -
Oxalis acetosella
Funnsted:
Kjellandsvik, Moss i Østfold.
Dato: 5.4.2012
Funnsted:
Orebuktveien, Moss i Østfold.
Dato: 2.5.2012
 
Funnsted:
Kølabånn, Moss i Østfold.
Dato: 5.5.2007
Funnsted:
Begby, Fredrikstad i Østfold.
Dato: 6.5.2007