Home
  
Lønnefamilen
   Spisslønn -
Acer platanoides

Funnsted:
Kjøkøy, Fredrikstad i Østfold.
Dato: 7.5.2006
 

Funnsted:
FMV, Fredrikstad i Østfold.
Dato: 24.9.2005