Home
  
Gjøkesyrefamilien
   Stivgjøkesyre -
Oxalis stricta
Funnsted:
Trolldalen, Moss i Viken.
Dato: 10.8.2021
Funnsted:
Nyord, Møn.
Dato: 9.6.2014