Home
  
Ormetungefamilien
   Håndmarinøkkel -
Botrychium lanceolatum
Funnsted:
Skarsgard, Ål i Buskerud.
Dato: 8.7.2012

Funnsted:
Randsverk, Vågå i Oppland.
Dato: 9.8.2009
 

Funnsted:
Randsverk, Vågå i Oppland.
Dato: 9.8.2009